Bevezető

Alapítványunk támogatja különböző tanfolyamok, képzési programok és konferenciák megszervezését a mentés, a vízimentés, a vízi–közrend és közlekedésvédelem, az önkéntes tűzoltás és a katasztrófa-elhárítás területén. Ehhez kapcsolódóan támogatjuk az oktatás-nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén dolgozó személyek és szervezetek munkáját. Aktívan részt veszünk a vízimentés, az úszás, a korszerű egészségnevelő és elsősegélynyújtási-újraélesztési ismeretek oktatásában, azok szervezésében, propagálásában. Tesszük mindezt az élet- és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása, a baleset- és betegségmegelőzés érdekében.

Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk - különösen a vízi - katasztrófa-elhárításban és tűzoltásban, a vízirend fenntartásában, valamint a szárazföldi mentésben és az elsősegélynyújtásban, emellett eszközvásárlással, vagy közvetlen anyagi támogatás útján segítjük a megnevezett területeken dolgozó személyek és szervezetek munkáját.

Ösztöndíj formájában támogatjuk az új vízimentési eljárások, mentési technikák, alkalmazott eszközök és életmentési eljárások kifejlesztéséhez szükséges tudományos munkát, kutatási programokat és az ezekhez kapcsolódó sport és versenysport tevékenységet. Ösztöndíjra pályázni az Alapítvány által kiírt pályázatokon, vagy egyedi kérelem benyújtásával lehet.

Amennyiben Önnek is szívügye a vízimentés, akkor kérjük, támogassa Alapítványunkat!

Bankszámlaszámunk: 11748069-20034371

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat (non-profit gazdálkodó szervezetet hozhat létre), de ez nem válhat az Alapítvány fő tevékenységévé, nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség kizárólag az Alapítványi célokkal összhangban használható fel.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az alapítványhoz csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak.